No P-Sv
No 8:00-20:00
+37126671714 ; +37129482635

Gribi būt veiksmīgs un gūt panākumus? Tas ir tik vienkārši – labi zini, ko tu dari. Mīli, ko tu dari. Un tici tam, ko tu dari    /Vils Rodžers/


   Šis E-veikals, ko šobrīd apmeklējat ir individuālu tirgotāju tirdzniecības platforma ar kuras palīdzību Jūs varēsiet uzsākt savas pirmās biznesa gaitas, vai veiksmīgi papildināt esošo.  Ja Jums ir ko pārdot, tad šī būs īstā vieta kur to realizēt.
   Izveidot savu pārdevēja profilu ir ļoti vienkārši.  Lapas augšā līdzās pogai “Mans konts” noklikšķiniet uz pogas “SELL”. Atvērsies reģistrācijas veidlapa, kuru būs jāaizpilda un veidlapas beigās jāatzīmē “Become-seller” ar “JĀ”. Uzmanīgi jāiepazīstas ar vietnes izmantošanas noteikumiem un nosacījumiem “Noteikumi un Nosacījumi”. Ja noteikumiem piekritīsiet, tad izvēles lodziņā būs jāieliek ķeksis. Ja reģistrācija būs notikusi veiksmīgi, tad saņemsiet apstiprinājuma paziņojumu. Pēc tam atliks tikai noformēt dizainu un piepildīt savu veikalu ar preci un sākt tirdzniecību.
   Ja Jums radīsies jautājumi par E-veikalu, tad Administrators ar prieku atbildēs uz tiem. info@mantutirgus.lv.  Profila reģistrēšana un veikala iekārtošana ir bez maksas.
   Lai Jums veiksmīgs bizness !!!

   Šī individuālo E-Veikalu platforma pilnībā pieder MantuTirgus.Lv. Uz šo E-veikalu attiecas visi kopējie MantuTirgus.Lv noteikumi, kā arī šis pielikums, kas izklāstīts zemāk un ir neatņemama līguma sastāvdaļa.
   Šajā E-veikalā var reģistrēties un ir atļauts pārdot savu preci gan juridiskām, gan fiziskām personām. Vienmēr ļoti gaidīti ir mājamatnieki. Atļauts pārdot visu, kas nav pretrunā ar LR pastāvošiem likumiem un ir akceptēts no MantuTirgus.Lv administrācijas puses. MantuTirgus.Lv nekādā mērā nav atbildīgs par PĀRDEVĒJU veiktajiem darījumiem un saistībām pret trešajām pusēm. Pretenziju gadījumā no PIRCĒJU/PĀRDEVĒJU puses, vai ja pastāv kāds prasījums, ir jāvēršas tieši pie PIRCĒJA/PĀRDEVĒJA ar kuru ticis veikts darījums. Gadījumos, kad tas būs nepieciešams, un ja darījums būs noticis E-veikala platformā, par ko liecinās norēķini  sistēmā MantuTirgus.Lv pēc iesaistīto pušu lūguma varēs iesaistīsies radušos jautājumu atrisināšanā.
   Reģistrējot pārdevēja profilu, tas neapstiprināsies automātiski. Ievietojot preces tirgošanai būs jāgaida Administratora apstiprinājums.
   Reģistrējot profilu, PĀRDEVĒJAM bez maksas tiek piešķirtas 125 bilžu vietas. PĀRDEVĒJS piekrīt maksāt MantuTirgus.Lv Iepriekš individuāli norunātos % no darījuma summas. Tā automātiski tiks atskaitīta darījuma brīdī. Visi finanšu instrumenti, dati un rīki, kas nepieciešami veikala vadībai būs pilnībā PĀRDEVĒJA rīcībā.
   MantuTirgus.Lv nenes nekāda veida atbildību par ievietotajām bildēm, tekstu un citu jebkādu materiālu ko ievietojis PĀRDEVĒJS. MantuTirgus.Lv negarantē vietnes nepārtrauktu darbību, tirdzniecības vietu un tam nevar būt nekādu juridisku vai civilu saistību pret ievietotās informācijas īpašniekiem vai trešo pusi.
   MantuTirgus.Lv Administratoram ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas pārdevēja profilā. Apstiprināt vai neapstiprināt pārdevēja iesniegtos materiālus. Sniegt ieteikumus satura izveidē un paturēt tiesibas teikt galavārdu.
   Par vietnes lietošanas noteikumu pārkāpumiem Administrators ir tiesīgs apturēt vai izdzēst lietotāja profilu, tai skaitā ievadīto informāciju, kas ir neatgriezenisks process.
   Profila reģistrētājs apliecina, ka visas darbības ir veicis likumīgi un ievietos sev piederošu īpašumu, tai skaitā informāciju.
   Izvietojot savu informāciju un preču bildes potenciālais pārdevējs ir iepazinies ar vietnes lietošanas noteikumiem, tai skaitā ar individuālā veikala izveidošanas noteikumiem un pilnībā piekrīt tiem.
   MantuTirgus.Lv garantē jebkādu datu neizpaušanu trešajām personām līdz tam, cik to nosaka esošie LR likumi.   MantuTirgus.Lv garantē, ka jebkāda vietnē ievadītā, neizpaužamā informācija, kas pieder PĀRDEVĒJAM netiks izmantota nekādiem mērķiem un tiks aizsargāta tik cik to nodrošina lapas drošības uzstādījumi- SSL sertifikāts, kā arī individuāli veiktie drošības nodrošināšanas pasākumi.

24.03.2018  Šobrīd pārdevējiem pieejamās kategorijas ir : Grāmatnīca; Amatnieku darbi (dāvanu iesaiņojums, dekori rotājumi, kolāžas ); Auto moto. Protams gaidam Jūsu vēlmes, ieteikumus un piedāvājumus.

28.02.2018  Multipārdevēju platforma šobrīd darbojas testa režīmā, tāpēc nekādas citas darbības, izņemot profilu reģistrāciju un iekārtošanu nevar veikt.

Ņemot vērā to, ka ne katrs zem šīs saules jau piedzimstot ir biznesa HAIZIVS, bet vēlas šad un tad notirgot šo un to, tad MantuTirgus.Lv centīsies informēt savus klientus par Latvijas VID aktuālo informāciju.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Latvijas Valsts Ieņēmumu Dienesta informācija:

2. Ar nodokli neapliekamo ienākumu veidi

3.20. ienākumi no personīgā īpašuma (fiziskajai personai piederošas personiskai lietošanai paredzētas tādas kustamas lietas kā mēbeles, apģērbs un citas kustamas lietas) atsavināšanas, izņemot ienākumu no:

3.20.1. pārdošanai izgatavotas vai iegādātas lietas (ķermeniskas vai bezķermeniskas) pārdošanas;

3.20.2. kapitāla pieauguma un pārējā ienākuma no kapitāla;

3.20.3. metāllūžņu pārdošanas.

 Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”.

 Ministru kabineta 2010.gada 21.septembra noteikumi Nr.899 “Likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” normu piemērošanas kārtība

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Fiziskās personas darbību uzskata par saimniecisko darbību, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem:

  • darījumu regularitāte un sistemātiskums – trīs un vairāk darījumi gadā vai pieci un vairāk darījumi trijos gados;
  • ieņēmumi no darījuma pārsniedz 14 229 un vairāk euro gadā, izņemot ienākumus no personiskā īpašuma atsavināšanas (personiskai lietošanai paredzēto kustamo lietu – mēbeļu, apģērba un citu lietu);
  • darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

(!) Par saimnieciskās darbības veicēja reģistrācijas statusu vai informāciju par fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību un ir reģistrētas VID Nodokļu maksātāju reģistrā, ir iespējams pārliecināties sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

No 2018.gada 1.janvāra ieviests saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojums 80 % apmērā no kopējiem saimnieciskās darbības ieņēmumiem.

Saimnieciskās darbības izdevumos pilnā apmērā ir iekļaujami:

  • darba alga un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, tai skaitā solidaritātes nodoklis;
  • nekustamā īpašuma nodoklis;
  • pamatlīdzekļu nolietojums;
  • kompensācijas īrniekiem par dzīvojamo telpu atbrīvošanu un īres līguma laušanu sakarā ar dzīvojamās telpas kapitālremontu vai telpu pārbūvi saimnieciskās darbības veikšanai.


Izdevumu ierobežojuma apmēru nepiemēro:

  • par pirmajiem diviem saimnieciskās darbības gadiem;
  • par gadu, kurā izbeigta saimnieciskā darbība vai pabeigts likvidācijas process.

Būtiskākie grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

__________________________________________________________________________________________________________


Long Time Sellers

Sandis Dzintars

From Latvia

Total Products 1

Sandra Dzintare

From Latvia

Total Products 205

Elvīra Šperga

From Latvia

Total Products 21

Dana Bērziña

From Latvia

Total Products 1

Andris Gailums

From Latvia

Total Products 1