No P-Sv
No 8:00-20:00
+37126671714 ; +37129482635

Noteikumi un nosacījumi

 
   Esam pateicīgi jums par to, ka esat iegriezušies Interneta veikalā MantuTirgus.Lv. Ja turpmāk vēlaties izmantot mūsu pakalpojumus, jums ir jāiepazīstas ar Interneta veikala MantuTirgus.Lv lietošanas noteikumiem. Ja jūs uzsākat lietot mūsu pakalpojumus, tad ar to pašu brīdi tiek uzskatīts, ka esat iepazinušies ar MantuTirgus.Lv lietošanas noteikumiem un pilnībā piekrītiet tiem. Ja pircējs  neievēro šos noteikumus, tad MantuTirgus.Lv patur tiesības atteikt Pircējam pakalpojumu sniegšanu, pārtraukt pieeju savam kontam, kā arī vienpusēji anulēt pasūtījumus. MantuTirgus.Lv ir tiesības mainīt lietošanas noteikumus, iepriekš par to neinformējot. Jaunie noteikumi stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi MantuTirgus.Lv vietnē un ir saistoši visiem turpmākajiem lietotājiem un darījumiem.
Lietotie termini. 
* Pircējs -fiziska vai juridiska persona , kura veic jebkuru atļautu darbību Interneta veikalā saskaņā ar MantuTirgus.Lv saistošajiem noteikumiem.
* Tirgotājs-  MantuTirgus.Lv
* Interneta veikals- interneta vietne ar savu unikālu adresi www.mantutirgus.lv. Šajā Interneta veikalā Tirgotājs pārdod savu preci vai pakalpojumu, bet pircējs to iegādājas.
* Prece- lieta vai pakalpojums, ko tirgotājs par noteiktu samaksu nodod valdījumā jaunajam īpašniekam-Pircējam.
* Pasūtījums- Prece, pakalpojums vai Preču un pakalpojumu kopums, ko pircējs, lai to iegādātos , noformē  www.mantutirgus.lv noteiktā kārtībā.
* Vietnē lietotie preču novērtējuma apzīmējumi :
 
 JAUNS - Pārdošanas objekts ir jauns (attiecas arī uz vecāka gada izlaidumu), nav lietots un ir bez jebkādiem bojājumiem, kas var rasties tikai lietošanas rezultātā. Ir iespējams   iepakojuma bojājums, kas tiek norādīts aprakstā, ja tas tā ir.
 KĀ JAUNS - Pārdošanas objekts var būt arī jauns, vai tikai izmēģināts. Šāds vērtējums tiek noteikts arī, ja jaunai mantai  ir konstatēts nenozīmīgs, nemanāms, procentuāli neliels bojājums (skrāpējums, švīka, buktīte un tml.).
NELIETOTS - Pārdošanas objektam nav lietošanas pazīmes. Šāds vērtējums tiek noteikts arī, ja jaunai mantai  ir konstatēts nenozīmīgs, nemanāms, procentuāli neliels bojājums (skrāpējumi, švīkas, buktītes un tml.).
 MAZLIETOTS - Pārdošanas objektam ir redzamas lietošanas pazīmes, kas nepasliktina vizuālo izskatu un atlikušais resurs atbilst noteiktajam novērtējumam.
 LIETOTS - Pārdošanas objektam ir redzamas lietošanas pazīmes. Var būt nezināms lietošanas ilgums. Pārdošanā netiek piedāvāta prece, kurai atlikušais resurs varētu būt mazāks par 60%                                               
 (?) - Preces materiāls ir, vai arī ir ļoti līdzīgs uzrādītajam. Šis apzīmējums tiek lietots gadījumos, kad nav bijis iespējams to noteikt.
1.Vispārējie noteikumi 
1.1 Vietnes īpašnieks un administrators ir MantuTirgus.Lv .
1.2 www.mantutirgus.lv dizains, logo un citi tajā publicētie materiāli ir autortiesību aizsardzības objekti. Kopēt , pārpublicēt, kā arī veikt citas darbības, kas nav atļautas ar www.mantutirgus.lv saistošajiem noteikumiem, bez īpašnieka rakstiskas piekrišanas ir aizliegta !
1.3 Interneta veikalā visas cenas ir norādītas EUR . MantuTirgus.Lv nav PVN maksātājs.
1.4 Preču apraksti ir veidoti pēc ražotāja sniegtās specifikācijas vai citur atrodamās informācijas un var mainīties atkarībā no preces ražotāja noteiktām izmaiņām , modifikācijas vai komplektācijas maiņas.
1.5 Visām Precēm, kuras tiek tirgotas Interneta veikalā ir 100% atbilstošas bildes.
1.6 Lietošanas noteikumi, kā arī Interneta veikalā ievietotā informācija ir publiska.
1.7 Neatrunātās darījumu attiecības starp Tirgotāju un Pircēju reglamentē Latvijas Republikas likumi.
1.8 Pircējs pats ir atbildīgs par pareizu Interneta veikala lietošanu.
1.9 Zaudējumi, kas radušies pircējam, Pircēja nepareizas vai neuzmanīgas rīcības, vai trešo personu dēļ, sedz pats Pircējs.
1.10 Zaudējumi, kas radušies Tirgotājam, Pircēja nepareizas vai neuzmanīgas rīcības dēļ, sedz Pircējs.
2. Reģistrācija un privātums
2.1 Pasūtījuma noformēšana Pircējam ir pieejama ar reģistrēšanos Interneta veikalā vai bez tās. (Tikai reģistrētam lietotājam ir nepārtraukta piekļuve operatīvajai informācijai par rēķiniem, piegādes statusu u.c.). Nereģistrētam lietotājam, lai noskaidrotu interesējošu informāciju ir jāsazinās ar MantuTirgus.Lv E-pastā info@mantutirgus.lv.
2.2 Tirgotājs neuzņemas nekāda veida atbildību par informāciju, kuru pircējs norāda reģistrācijas formā.
2.3 Pircējs apņemas neizpaust citiem savu lietotājvārdu un paroli , kuras norādīja savā reģistrācijas formā. Ja Pircējam ir radušās aizdomas par lietotāja vārda vai paroles izpaušanu , vai ir radušās aizdomas par to izmantošanu no trešo personu puses, Pircējs apņemas nekavējoties par to informēt Tirgotāju nosūtot vēstuli uz info@mantutirgus.lv. Vēstule ir jānosūta no reģistrācijas formā norādītās, elektroniskās adreses.
2.4 Veicot pasūtījumu vai profila reģistrāciju Jūs sniedzat savus personas datus, kurus MantuTirgus.Lv izmanto pasūtījuma piegādes nodrošināšanai, kā arī, ja profilā ir apstiprināta atļauja, tad tiek izmantots e-pasts uz kuru tiek nosūtīta dažāda aktuālā informācija. Visi iesniegtie dati glabājas mājaslapas serverī un to uzglabāšana ir saskaņā ar vispārīgo personas datu aizsardzības regulu. Nepieciešamības gadījumā klients var mainīt sava profila informāciju, kā arī lūgt dzēst profilu. Lūgums dzēst profilu jānosūta no profilā reģistrētā e-pasta. Uzmanību! Dzēšot profilu visi dati par personu un tās aktivitātēm tiek izdzēsti neatgriezeniski. Pasūtījumu dati tiek uzglabāti 2 gadus, kas ir saskaņā ar LR likumiem. Veicot pasūtījumu vai profila reģistrāciju kients viennozīmīgi saprot un piekrīt, ka viņa iesniegtie dati tiks apstrādāti un izmantoti saskaņā ar MantuTirgus.Lv Noteikumiem un Nosacījumiem. Sūtījumu informatīvais noformējums var tikt realizēts pēc atbilstošā piegādātāja nosacījumiem. Uz tā var būt rdzams vārds, uzvārds, e-pasts un tālruņa numurs, kas ir nepieciešami, lai identificētu un informētu pircēju par pasūtījuma saņemšanu. Realizējot pasūtījuma piegādi, nepieciešamības gadījumā, saziņai ar klientu, var tikt izmantoti saziņas līdzekļi- telefons, e-pasts vai pasts.
 
3. Pasūtījuma noformēšana un izpildes termiņi
 
3.0 Visa prece, kas ir redzama veikalā MantuTirgus.Lv un kurai ir atzīme "Pieejamība 1;2;3..." atrodas mūsu noliktavā un ir pieejama jebkurā atrunātajā brīdī, laikā un vietā, ja aprakstā nav norādīts savādāk. Tiklīdz tiek noformēts pasūtījums izvēlētā prece tiek automātiski rezervēta un veikalā parādas kā "Nav pieejams"
3.1 Pircējs noformē Pasūtījumu Interneta veikalā www.mantutirgus.lv atbilstošā sadaļā  "Pirkuma noformēšana", sniedzot visu pieprasīto informāciju.
3.2 Pircējam ir tiesības apmaksāt un saņemt Preci tādā daudzumā, kādā Prece ir pieejama noliktavā (pozīcijā- pieejamība).
3.3 Pasūtījuma saņemšanas termiņš ir atkarīgs no Pasūtījuma savlaicīgas apmaksas no Pircēja puses, no piegādes veida, reģiona un adreses, no attiecīgā piegādes dienesta darba, kurš nodrošina šā pasūtījuma piegādi un nav tieši atkarīgs no Tirgotāja.
3.4 Tirgotājs visus ienākušos Preču pasūtījumus apstrādā un nosūta vienu reizi dienā.
3.5 Interneta veikalā izvietotie informācijas materiāli nevar pilnībā atspoguļot Preces īpašības (tajā skaitā arī krāsu, izmērus , tehniskos parametrus , formu). Pirms Pasūtījuma noformēšanas Pircējam ir tiesības vērsties pie Tirgotāja par Preces detalizētāku aprakstu. Ja Pircējs nav vērsies pie Tirgotāja pēc detalizētiem skaidrojumiem, uzskatāms , ka Pircējam, noformējot Pasūtījumu nav radušās šaubas par Preces īpašībām.
3.6 Gadījumā, kad preces nav Tirgotāja noliktavā  vajadzīgajā daudzumā , tajā skaitā no Tirgotāja neatkarīgu iemeslu dēļ, Tirgotājam ir tiesības anulēt doto pozīciju Pircēja Pasūtījumā, informējot par to Pircēju, nosūtot paziņojumu uz elektroniskā pasta adresi, kuru Pircējs norādīja reģistrējoties Interneta veikalā.
 3.7 Gadījumos, kad pircējs atsakās no daļēji vai pilnībā apmaksāta, bet neizsūtīta Pasūtījuma , anulētā pasūtījuma summa tiek atgriezta Pircējam.
3.8 Interneta veikalā www.mantutirgus.lv ievietotajiem Preču aprakstiem ir tikai informatīvs raksturs un dotās informācijas izmantošana nerada juridiskas saistības starp Pircēju un Tirgotāju. Preces apraksts var neatbilst Pircēja informatīvo pieprasījumu kritērijiem.
3.9 Interneta veikala  www.mantutirgus.lv īpašnieki nenes atbildību par fotoattēlu krāsu vai to kvalitātes parametru nodrošināšanu pircēja displejā.
3.10 Preces demonstrēšanā tiek izmantoti palīglīdzekļi- fotogrāfija (-jas), preces nosaukums un preces apraksts. VIENMĒR par ticamāko ir jāuzskata preces NOSAUKUMS un preces APRAKSTS 
3.11 Ja pircējs veic jebkuras preces pasūtījumu, kura vērtība ir vismaz 10,00 eur, (neskaitot piegādes izmaksas) viņam ir tiesības iekļaut pasūtījumā vienu no jebkurām , šajā interneta veikalā atrodamajām bezmaksas mantām, ja uz to brīdi tādas ir pieejamas. (Norādītā vērtība mantai ir 0,00 eur.)
 
IZSOLES procesā veikts pasūtījums
3.12   Lai piedalītos izsolē ir jābūt reģistrētam lietotājam ManTutirgus.Lv  REĢISTRĒTIES
3.13   Lai sāktu solīšanu ir jānospiež poga "Bid Now"
3.14   Lai veiktu solīšanu par preci, nav jāveic priekšapmaksa.
3.15   Lai pārsolītu esošo cenu ir jāsola lielāka cena (vismaz +1 eur)
3.16   Izsoles norises laiks tiek norādīts attiecīgajā profilā pie attiecīgās preces.
3.17   Visu izsoles laiku ir iespēja preci iegādāties uzreiz (uzskatāms par izsoles uzvarētāju) , veicot pasūtījumu (Ielikt grozā) un apmaksājot pasūtījuma vērtību pilnībā.
3.18   Izsoles uzvarētājs ir tas, kurš beidzoties solīšanas laikam ir solījis lielāko cenu un apmaksājis to, vai apmaksājis pilnu noteikto cenu uzreiz.
3.19   Izsoles uzvarētājam ir pienākums apmaksāt izsoles rēķina summu (sk.Attālināti noslēgti līgumi)
3.20   BP tiek iegūti tikai tad, ja tiek solīta pilnā preces vērtība.
Uz izsoles beigšanās brīdi ir jābūt atvērtai mājaslapai www.mantutirgus.lv !!! (pats dators var būt izslēgts)
Līdz brīdim, kad tiek veikta apmaksa par izsolē iegūto preci, prece ir pieejama vēl arvien, bet par pilno cenu. Apmaksa ir jāveic lieki nekavējoties !!!
 
4. Piegāde
 
4.1Preces piegāde tiek veikta uz visiem Latvijas reģioniem un atsevišķi atrunājot arī uz citām valstīm.
4.2 Preces nejaušas nozaudēšanas, vai bojājuma risks pāriet uz pircēju brīdī, kad Pircējs saņem Pasūtījumu.
4.3  Gadījumos, kad Prece nav piegādāta Pircējam (pasta, kurjerpasta u.c.) dienesta darbinieku vainas dēļ, Tirgotājs atlīdzina Pircējam apmaksātās Preces vērtību tikai pēc tam, kad Tirgotājs ir saņēmis no pasta dienesta nozaudēšanas apliecinājumu vai kompensāciju.
4.4 Piegādes veidi ir norādīti vietnē, sadaļā "Piegādes noteikumi'.
4.5 Preču Piegādes izmaksas ir redzamas sadaļā "Pirkuma noformēšana", 4 solis, vai arī aprēķins tiek veikts aprēķinot konkrētas preces vai visa pasūtījuma svaru, Piegādes reģionu un veidu un tiek norādīts vietnē, sadaļā "Piegādes noteikumi"
4.6 Preču piegādes un iespējamo nodokļu izmaksas sūtījumiem uz ārvalstīm ir jānoskaidro sazinoties ar veikala administratoru izmantojot opciju "Skatīt grozu" kas atrodas zem pogas "Pirkumu grozs" lapas augšējā labajā stūrī.
4.7 Pasūtījums tiek piegādāts Pircējam vai Personai , kura norādīta pasūtījumā, kā šā Pasūtījuma saņēmējs.
4.8 Koppasūtījumi
Koppasūtījumu vienlaicīgi un individuāli var veikt vairāki pircēji neatkarīgi no tā, vai atrašanās vieta ,piemēram, ir Liepāja vai Daugavpils. Vienam no pasūtītājiem noformējot individuālo pasūtījumu piezīmēs ir jānorāda "SAŅĒMĒJS". Pārējie dalībnieki veicot individuālos pasūtījumus piezīmēs norāda "KOPĀ +371 12345678" ("SAŅĒMĒJA" norādītais tālruņa numurs). Koppasūtījums tiek uzskatīts par izpildāmu tad, kad tas ir apmaksāts (nauda ienākusi kontā). KP jānoformē darbadienas laikā līdz plkst. 17:00. Pasūtījumam var pievienoties visas darbadienas garumā līdz iepriekš norādītajam laikam. KP tiks nogādāts uz "SAŅĒMĒJA" izvēlēto piegādes vietu. Katra KP veicēja prece tiks iepakota atsevišķi, bet viss kopā vienā pakā. Kopējās pakas paredzamais izmērs nedrīkst pārsniegt 38 x 38 x 58 cm un 30 kg svaru. Ja noteiktajos izmēros nevarēs iekļauties, tad ar "SAŅĒMĒJU" sazināsies pārdevējs un sniegs nepieciešamo informāciju. Tad, kad KP būs piegādāts "SAŅĒMĒJAM" veikala saistības par pasūtījuma piegādi pret "SAŅĒMĒJU" un "KOPĀ" dalībniekiem izbeigsies. "SAŅĒMĒJS" veicot individuālo pasūtījumu apmaksā tā vērtību un pilnu izvēlētās piegādes maksu, ja KP summa nepārsniedz 100 eur. "KOPĀ" dalībnieki izvēlas bezmaksas piegādi un apmaksā tikai savu pasūtījumu. Pie pasūtījumu nodošanas "KOPĀ" dalībniekiem "SAŅĒMĒJS" var iekasēt attiecīgo piegādes izmaksu daļu.                        Visi citi MantuTirgus.Lv noteikumi, tai skaitā Bonusa punktu sistēma ir pielīdzināma kā individuālam apmeklētājam.
4.9 Rīcība saņemot pasūtīto preci. Ja ir saņemts pasūtījums ar ārēji bojātu iepakojumu, tad saņēmēja rīcībai ir jābūt sekojošai: 1) Ja ir iespējams, tad bojātais sūtījums neatvērts jānogādā MantuTirgus.Lv uz pārbaudi. 2) Ja tieša atgriešana nav iespējama, tad pircējam jānofotogrāfē iepakojuma bojājumi un jānosūta bildes uz info@mantutirgus.lv. Tad atļauts atvērt iepakojumu un aplūkot satura stāvokli. Ja tiek konstatēti iepriekš neparedzēti bojājumi, tad bojātie priekšmeti jonofotogrāfē un jānosūta uz info@mantutirgus.lv. !!! Pirms preču pārdošanas tiek veikta vispusīga foto fiksācija, kas turpmāk kalpo par pamatu preču salīdzināšanai par tās vizuālo stāvokli pirms nosūtīšanas un pircējam preci saņemot. Tiek arī veikta atkārtota tehniskā stāvokļa pārbaude pirms pašas nosūtīšanas. !!!  Pretenziju gadījumā par preces tehnisko un vizuālo stāvokli pēc pircēja pieprasījuma tiek veikta norādīto defektu ekspertīze. Atbilde par iegūtajiem rezultātiem un secinājumi, klientam tiek sniegti 5 darbadienu laikā no brīža, kad MantuTirgus.Lv ir saņemis no klienta pārbaudāmo objektu.
 
5. Preces apmaksa 
 
5.1  Preces cena tiek norādīta Interneta veikalā. Gadījumā, ja tika norādīta nepareiza pasūtītās Preces cena Tirgotājs pie pirmās iespējas informē Pircēju, lai anulētu vai apstiprinātu Pircēja Pasūtījumu. Ja sazināties ar Pircēju nav iespējams, minētais Pasūtījums tiek uzskatīts par anulētu. Ja Pasūtījums tika apmaksāts, Tirgotājs, ja tiek pieprasīts atgriež apmaksas summu Pircējam.
5.2 Apmaksas veidi ir aprakstīti sadaļā "Pirkuma apmaksa" un Preču Pasūtījumu formā.
5.3 Pasūtījums tiek pieņemts tālākai apstrādei tikai pēc visas Pasūtījuma vērtības, tai skaitā piegādes izmaksas, ja tādas ir, summas apmaksas Tirgotājam. Pasūtītā Prece tiek rezervēta 24 stundas.
5.4 Tirgotājam ir tiesības piešķirt Pircējam Precei atlaides un piedāvāt piedalīties bonusu programmās. Tirgotājs ir tiesīgs tās mainīt vienpusējā kārtībā.
* Bonusa punktu sistēma    Bonusa punkti (BP) ir preces atlaide, izteikta dažādos skaitļu lielumos, kuru var izmantot turpmāko pirkumu veikšanai.
* Ja pasūtījuma apmaksā tiek izmantota % atlaide, tad BP par pirkumu netiek pieskaitīti Jūsu kontam, jo atlaides netiek summētas.
* BP var iegūt tikai no tās preces, kurai tie tiek piedāvāti.
* BP var iegūt tikai reģistrēti apmeklētāji.
* Iegūstamo BP skaits ir neierobežots. Ar sakrātajiem BP pircējs var norēķināties par preci pilnībā vai daļēji, atlikušo daļu samaksājot naudā.
* Ar BP var norēķināties tikai par to preci, kurai ir norādīta cena "Bonusa punktos"
* BP nevar samainīt pret naudu.
* BP nav izmantošanas termiņa.
* Ja prece tiek atgriezta veikalam, tad tiek anulēti arī attiecīgie BP. Ja šie BP jau ir notērēti, tad no atgriežamās naudas summas tiek ieturēta ekvivalenta naudas summa par iztrūkstošajiem BP.
* Dzēšot lietotāja profilu, tiek dzēsti arī uzkrātie BP. BP atlikumi netiek nekādā veidā kompensēti.
* MantuTirgus.Lv var apturēt BP sistēmu uz laiku, neinformējot, vai vienpusēji likvidēt BP sistēmu, par to informējot reģistrētos apmeklētājus 30 dienas iepriekš.
 
6. "Vēlos pārdot" un "Vēlos nopirkt"
 
6.1 "Vēlos pārdot" - Aizpildot šo FORMU preces pārdevējs izsaka piedāvājumu veikalam. Ja veikals pieņem piedāvājumu, tiek veikts darījums (prece tiek nopirkta vai iemainīta). Informācija par darījuma detaļām tiek nosūtīta uz preces pārdevēja norādīto e-pastu.
6.2 "Vēlos nopirkt" - Aizpildot šo FORMU potenciālais pircējs sniedz informāciju par preci, kuru vēlētos iegādāties, bet kura nav atrodama MantuTirgus.Lv veikalā.
                                                                                                                                                                                                 
7. Preces atgriešana
 
7.1 Atteikuma tiesības ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā , nesniedzot nekādu pamatojumu, atkāpties no distances līguma.(No distances līguma veidā pasūtītās Preces vai Pakalpojuma).
7.2 Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš.
Atteikuma tiesības ir izmantojamas 14 dienu laikā: No līguma noslēgšanas dienas, ja noslēgts līgums par pakalpojuma sniegšanu; no Preces piegādes dienas, ja pasūtīta Prece; no pēdējās Preces piegādes dienas, ja pasūtījumā iekļautas vairākas Preces; no pēdējās Preces partijas vai daļas, piegādes dienas, ja piegāde veicama pa partijām vai daļām; no pirmās Preces piegādes dienas, ja līgumā paredzēta regulāra Preču piegāde.
7.3 Preces atpakaļ atgriešanas izdevumus sedz pircējs, ja prece tiek atgriezta bez pamatojuma, vai atgriešanas iemeslā nav saskatāma MantuTirgus.Lv vaina. No atmaksājamās summas tiek atrēķināta komisijas nauda par pārskaitījumu internetbankā un piegādātājam pārskaitītā nauda par notikušo piegādi.
7.4 Katras mantas nepieciešamību un turpmākās pielietošanas iespējas pircējam ir jāizvērtē pirms tās iegādes. Pēc preces piegādes argumenti par mantas atgriešanu sakarā ar tās nepieciešamības zudumu vai turpmākās pielietošanas iespējām netiks akceptēti.
7.5 Atteikuma veidlapa ir atrodama sadaļā "Atteikumi".
7.6 "Atteikuma tiesības" saite :  www.ptac.gov.lv
 
8. Garantijas un atbildība 
 
8.1  Tirgotājs nenes atbildību par Pircējam radušos zaudējumu, kas radies Preces nepareizas lietošanas rezultātā.
8.2 Tirgotājs nenes atbildību par ārējo vietņu saturu un funkcionalitāti.
8.3  Tirgotājam ir tiesības atdot vai kādā citā veidā nodot savas tiesības un pienākumus savstarpējās attiecībās ar pircēju, trešajām personām.
8.4  Ja saņemtā prece neatbilst aprakstam vai ir saņemta manta, kas neatbilst pasūtītajai, pircējs var iesniegt pretenziju MantuTirgus.Lv 48 stundas no brīža, kad ir saņemts paziņojums par pasūtījuma izņemšanu. Tas ir pietiekams laiks, lai pārbaudītu preces un to atbilstību.
8.5  Ja kādai mantai (precei) ir pieejama ražotāja garantija, tad tas tiek norādīts papildus, preces aprakstā. Visos citos gadījumos garantija tiek realizēta likumā noteiktā kārtībā.
 
9. Citi noteikumi 
 
9.1 Attiecības starp Pircēju un Tirgotāju Reglamentē Latvijas Republikas likumi.
9.2 Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā Pircējs Sazinās ar Tirgotāju telefoniski, vai izmantojot e-pastu info@mantutirgus.lv . Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai Tiesā , saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.
 
Uzmanību ! MantuTirgus.Lv tirgo pārsvarā lietotas mantas, kā arī nelietotas, bet senas mantas, tāpēc tām ir iespējami vizuāli un mehāniski defekti. Ja interesē precīzāks mantas stāvokļa apraksts, izmantojiet saziņas formu. Iepakojumam var tikt izmantots jebkāds piemērots materiāls, arī tāds, kas iepriekš izmantots citas, atšķirīgas preces iesaiņošanai, tāpēc iepakojuma informatīvais materiāls var neatbilst tā saturam. Lietotām un senām mantām netiek dota ražotāja garantija.
 Vairākkārt pārliecinieties, vai esat pareizi norādījis MOBILĀ tālruņa numuru !!! Uz norādīto tālruni Jūs saņemsiet SMS ar kodu sūtījuma saņemšanai.